P50

Haemolysis in underfilled venipuncture testtubes

Birgitta Gren1,*

1Department of Clinical Chemistry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden

Introduction: Hemolys är den vanligaste anledningen till att kunder inte får svar på beställda analyser från klinisk kemiska laboratorier. Jag har arbetat på Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset allt sedan 1982, och har haft återkommande kontakter med kunder gällande prover med hemolys. Detta tillsammans med min erfarenhet från arbetet på lab har lett till min misstanke om att hemolys beror mer på otillräckligt blodflöde vid venprovtagning snarare än att provrören kan vara underfyllda. Därför ville vi jämföra välfyllda provrör med underfyllda. Proverna är tagna vid samma tillfälle, i samma stick och där flödet är bra. Om resultaten inte visar på någon hemolys så kan detta vara till hjälp för provtagaren i det dagliga arbetet.

Objectives: Vi samlar prov från 100 frivilliga patienter på provtagningscentralen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden i Göteborg.Endast lättstuckna patienter inkluderas i studien.Ett välfyllt s-gelrör (4/5 ml) tas enligt gängse rutiner med grön nål, max en minuts stas och avslappnad arm. Därefter tas ur samma stick ett extra s-gelrör som endast fylls med ca 1cm blod. Proverna får stå i ca 30 minuter innan de centrifugeras i 10 min med 2300g. Slutligen analyseras Na, K, Krea, Ca, Alb, ASAT, ALAT, ALP, Bil samt serumindex (hemolys, ikteri, lipemi) på samtliga prover.

 

Methods: Jonselektiv elektrod, kolorimetrisk samt immunokemisk metod på Cobas-instrument från Roche.

 

 

Results: Inga resultat är sammanställda än.

Conclusion: Det får jag åerkomma till.


Keywords: Blood